| Home | Geschiedenis | Producten | Tarief | Contact |  
 
 
 

De "Onderlinge van 1719 U.A." is een kleine Haarlemse levensverzekeringmaatschappij en de oudste nog zelfstandig bestaande levensverzekeringmaatschappij in Nederland, met een vergunning conform de Wet op het financieel toezicht voor het verstrekken van natura sommenverzekeringen. Vroeger heette zij "Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs" onder de zinspreuk "In Alles Ghetrou". Dit begrafenisfonds werd op 12 februari 1719 opgericht.

Tot 2014 werd de maatschappij bestuurd door 10 a 15 Haarlemmers, die als commissaris of directeur “dienen”. Oorspronkelijk werd door de bosbestuurders des zondagsmorgens na kerktijd zitting gehouden "op de Kaamer" (een gehuurd vertrek). De bestuursleden "dienen" tijdens deze zitting, d.w.z. zij schrijven nieuwe leden in, innen de contributies, voeren de administratie en betalen uit. Na 1935 hield men kantoor op de vrijdagavond. De bestuurders, die elkaar als "broeder" aanspreken vormen door alle jaren een hechte vriendenclub. Na het dienen bleef men nog enige tijd bijeen om het kaartspel skat te spelen en een glas te drinken.

Begin 2014 heeft de maatschappij in bestuurlijk opzicht belangrijke vernieuwing ondergaan. De maatschappij wordt nu bestuurd door een directie bestaande uit 2 personen. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een volledig onafhankelijke Raad van Commissarissen. Hiermede voldoet de maatschappij aan huidige eisen in het kader van de Governance Pricipes Verzekeraars en de eisen van De Nederlandse Bank (DNB).

De Onderlinge van 1719 is met haar uitstekende vermogenspositie/sterke solvabiliteit, het unieke karakter van de maatschappij met een sterk gevoel voor traditie, in een modern jasje en een concurrerende premie nu prima gepositioneerd voor de toekomst. In 2019 hoopt de maatschappij haar 300 jarig bestaan te kunnen vieren!

 
 
 
  | Disclaimer | Privacy |