| Home | Geschiedenis | Producten | Tarief | Contact |  
 
 
 

De "Onderlinge van 1719 U.A." is een kleine Haarlemse levensverzekeringmaatschappij en de oudste nog zelfstandig bestaande levensverzekeringmaatschappij in Nederland, met een vergunning conform de Wet op het financieel toezicht voor het verstrekken van natura sommenverzekeringen. Vroeger heette zij "Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs" onder de zinspreuk "In Alles Ghetrou". Dit begrafenisfonds werd op 12 februari 1719 opgericht.

Sinds de oprichting wordt de maatschappij bestuurd door 10 a 15 Haarlemmers, die als commissaris of directeur dienen. Hun beloning bestaat uit het plezier om zich voor deze oude, kleine, maar zeer gezonde maatschappij in te zetten. Oorspronkelijk werd door de bosbestuurders des zondagsmorgens na kerktijd zitting gehouden "op de Kaamer" (een gehuurd vertrek). De bestuursleden "dienen" tijdens deze zitting, d.w.z. zij schrijven nieuwe leden in, innen de contributies, voeren de administratie en betalen uit.

Sinds 1935 houdt men kantoor op de vrijdagavond. Hoewel tegenwoordig de administratieve- en actuariele taken zijn uitbesteed, zijn het ook nu nog de bestuurders die op vrijdagavond voor verzekerden en bezoekers dienen. De bestuurders, die elkaar als "broeder" aanspreken vormen door alle jaren een hechte vriendenclub. Na het dienen blijft men steevast nog enige tijd bijeen om het kaartspel skat te spelen en een glas te drinken.

 
 
 
  | Disclaimer | Privacy |